Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców

 

 


  
 

       

 

 


 

 

 

NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puławy, na podstawie umowy nr 203/RPLU.12.02.00-06-0125/16-00 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.
 3. Działania realizowane są na terenie Gminy  Puławy na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.
 4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Wójta Gminy Puławy będącej liderem projektu.
czytaj więcej

 

                                                                                                                              Gołąb, dnia 30 września 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2017 /2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu
z dnia 30 września 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18
 w dniach:

 1. 13.10. 2017 r.
 2. 20.04.2018 r.
 3. 30.04.2018 r.
 4. 02.05.2018 r.
 5. 04.05.2018 r.
 6. 01.06.2018 r.

 

czytaj więcej

Program Pomocy Dzieciom
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
czytaj więcej
 • Plan lekcji 2016/2017
Plan lekcji dla klasy II a
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. n.zin. 1.   1. n.zin. 1.   1.  
08.35-09.20 2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2.   2.  
09.30-10.15 3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3.   3.  
10.25-11.10 4. Jęz. angielski 4.   4. religia 4. zaj. komp. 4.  
11.20-12.05 5.   5. Jęz. angielski 5. zaj. komp. 5. religia 5. n.zin.
12.20-13.05 6.   6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6. n.zin.
13.10-13.55 7.   7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7. n.zin.
14.00-14.45 8.   8. n.zin. W-F 8.   8. n.zin. 8. n.zin. W-F
14.50-15.35 9.   9. n.zin. 9.   9. n.zin. W-F 9.  
Plan lekcji dla klasy II b
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1.   1. Jęz. angielski 1.   1. Religia 1. n.zin.
08.35-09.20 2.   2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2. n.zin.
09.30-10.15 3.   3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3. n.zin.
10.25-11.10 4.   4. n.zin. 4.   4. n.zin. 4. n.zin.
11.20-12.05 5. Jęz. angielski 5.   5. Religia 5. n.zin. W-F 5.  
12.20-13.05 6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6. zaj. komp. 6.  
13.10-13.55 7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7.   7.  
14.00-14.45 8. n.zin. 8.   8. n.zin. W-F 8.   8.  
14.50-15.35 9. zaj. komp. 9.   9. n.zin. 9.   9.  
Plan lekcji dla klasy III a
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1.   1. n.zin. 1.   1. n.zin. 1.  
08.35-09.20 2.   2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2.  
09.30-10.15 3.   3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3.  
10.25-11.10 4. zaj. komp. 4. n.zin. 4.   4. Jęz. angielski 4. zaj. komp.
11.20-12.05 5. n.zin. 5. Religia 5. Religia 5.   5. n.zin. W-F
12.20-13.05 6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6.   6. n.zin.
13.10-13.55 7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7.   7. n.zin.
14.00-14.45 8. Jęz. angielski 8.   8. n.zin. 8.   8. n.zin.
14.50-15.35 9.   9.   9. n.zin. W-F 9.   9.  
Plan lekcji dla klasy III b
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. Religia 1.   1. n.zin. 1.   1. Jęz. angielski
08.35-09.20 2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2.   2. n.zin.
09.30-10.15 3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3.   3. n.zin.
10.25-11.10 4. n.zin. 4.   4. Religia 4.   4. n.zin.
11.20-12.05 5. zaj. komp. 5. zaj. komp. 5.   5. Jęz. angielski 5. n.zin.
12.20-13.05 6.   6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6.  
13.10-13.55 7.   7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7.  
14.00-14.45 8.   8. n.zin. 8.   8. n.zin. W-F 8.  
14.50-15.35 9.   9. n.zin. W-F 9.   9. n.zin. 9.  
Plan lekcji dla klasy IV 
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. w-f 1. w-f 1. religia 1. informatyka 1 1. matematyka
08.35-09.20 2. matematyka 2. przyroda 2. język angielski 2. religia 2. język angielski
09.30-10.15 3. język polski 3. język angielski 3. technika 3. przyroda 3. w-f
10.25-11.10 4. historia 4. język polski 4. w-f 4. matematyka 4. język polski
11.20-12.05 5. przyroda 5. matematyka 5. język polski 5. plastyka 5. informatyka 2
12.20-13.05 6. godz. wych. 6. muzyka 6.   6. język polski 6.  
13.10-13.55 7.   7.   7.   7.   7.  
14.00-14.45 8.   8.   8.   8.   8.  
14.50-15.35 9.   9.   9.   9.   9.  
Plan lekcji dla klasy V 
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. wdż 1. język polski 1. przyroda 1. w-f chł./ang. dz. 1.  
08.35-09.20 2. przyroda 2. w-f chł./ang. dz. 2. religia 2. w-f dz./ang. chł. 2. w-f dz./ang. chł.
09.30-10.15 3. w-f dz./ang. chł. 3. muzyka 3. w-f dz./ang. chł. 3. technika 3. matematyka
10.25-11.10 4. język polski 4. matematyka 4. godz. wych. 4. język polski 4. przyroda
11.20-12.05 5. język polski 5. plastyka 5. matematyka 5. matematyka 5. język polski
12.20-13.05 6. w-f chł./ang. dz. 6. historia 6. język polski 6. religia 6. w-f chł./ang. dz.
13.10-13.55 7.   7.   7.   7.   7.  
14.00-14.45 8.   8.   8.   8.   8.  
14.50-15.35 9.   9.   9.   9.   9.  
Plan lekcji dla klasy VI  
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1.   1. wdż 1. w-f 1. przyroda 1. w-f
08.35-09.20 2. w-f 2. język polski 2. technika 2. matematyka 2. plastyka
09.30-10.15 3. matematyka 3. język polski 3. religia 3. religia 3. język angielski
10.25-11.10 4. przyroda 4. język angielski 4. język polski 4. godz.  wych. 4. matematyka
11.20-12.05 5. historia 5. muzyka 5. historia 5. język polski 5. przyroda
12.20-13.05 6. język polski 6. matematyka 6. matematyka 6. w-f 6. język polski
13.10-13.55 7. język angielski 7. informatyka1 7. informatyka2 7.   7.  
14.00-14.45 8.   8.   8.   8.   8.  
14.50-15.35 9.   9.   9.   9.   9.  
 • Stypendium dla ucznia w 2017 r
Informuję, że od roku szkolnego 2016/17 obowiązuje dla uczniów w 
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Puławy 
program stypendialny przyjęty Uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XVI/114/2016 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów: 
| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania