Międzyszkolny Konkurs Historyczny

Jesteś tu: » Strona startowa » Międzyszkolny Konkurs Historyczny

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego

                 w Gołębiu

         zaprasza na Międzyszkolny Konkurs Historyczny

                                              organizowany z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa

 

 

 

   

    Już po raz trzeci mamy zaszczyt włączyć się w organizację i obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Kamienie milowe”.

 

Z tej okazji w dniach 17-18.09.2011r. w naszej miejscowości organizowane są liczne przedsięwzięcia służące popularyzacji wśród lokalnej społeczności kultury, tradycji

i historii.

 

Jedną z form promocji obchodów EDD jest organizacja konkursu wiedzy dla uczniów

Na temat wybitnych osiągnięć i rozwoju cywilizacji, ważnych wydarzeń w historii świata, Europy, kraju i najbliższej okolicy.

W roku bieżącym chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę młodzieży na wybitne osiągnięcia i wydarzenia będące przełomowymi w historii świata oraz wkład Rzeczypospolitej w rozwój Europy na przestrzeni dziejów. „Kamienie milowe” takie jak Zjazd Gnieźnieński, Unia Lubelska, Odsiecz Wiedeńska, czy Konstytucja 3Maja, są naszymi cegiełkami w budowę wspólnej Europy. Pragniemy również podkreślić członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że konkurs będzie okazją do dobrej zabawy, a dzięki przygotowaniom i zaangażowaniu uczestników okazją do odkrywania, poznawania, doceniania i refleksji nad znaczeniem wydarzeń historycznych.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

                                                                                     Organizatorzy

 

 

 

 

 

Cele konkursu:

- propagowanie zainteresowania historią i kulturą

- szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu polski w Europie( zarówno w aspekcie    

   historycznym jak też współczesnym)

- propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych

- motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych

    umiejętności

- aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań

 

Regulamin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniu 27.09.2011r. o godz………..

Każdą szkołę reprezentować będzie czteroosobowa drużyna

Uczestnikami mogą być uczniowie klas 4-6

Zakres materiału to wiadomości z podstawy programowej i wiedzy ogólnej o świecie.

Zadania konkursowe mogą mieć różnorodne formy ( zadania wielokrotnego wyboru, z luką, pytania dotyczące dat i postaci etc).

Odpowiedzi udziela drużyna, nie będzie ocen indywidualnych.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury.

Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki.

 

Zakres tematyczny:

Wiadomości z historii na poziomie szkoły podstawowej dotyczące przełomowych wydarzeń historycznych, wybitnych postaci i ich osiągnięć.

Skupiamy się na wydarzeniach pozytywnych dla rozwoju cywilizacji, np.:

- wynalezienie pisma, wynalazek druku

- siedem cudów świata starożytnego

-odkrycie Ameryki

- lot na księżyc

 

Z zakresu historii Polski takie wydarzenia jak:

-chrzest Polski

- zjazd gnieźnieński

- bitwa pod Grunwaldem

- unia lubelska

- odsiecz wiedeńska

- konstytucja 3 maja

- bitwa warszawska -  1920r.

- przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

 

Liczymy na obecność reprezentacji wszystkich szkół z terenu gminy i wspólną, dobrą zabawę.